Könyvelés és elemzés

A precíz könyvelés nálunk az alap. Ezen belül természetesen elkészítjük és benyújtjuk az adóbevallásokat, a számviteli beszámolókat a törvényben foglaltak szerint, de az üzleti év közben is például osztalék előleg fizetés előkészítéséhez, vagy bankhitel igényléshez. Az esetlegesen szükséges könyvvizsgálathoz előkészítjük a szükséges anyagokat, vagy igény esetén részt is veszünk a könyvvizsgálaton, képviselve a megbízó vállalkozást.

Az előbbieken felül ellátjuk az adatokból nyerhető információkkal is.

Jó üzleti döntést ugyanis nem lehet hozni megfelelő információk nélkül. Sikeres vállalkozások nincsenek jól szervezett könyvelés és elemzés nélkül. Azok a vállalkozások, amelyek úgy tekintenek a számvitelre, mint szükséges rosszra, versenyhátrányba kerülnek azokkal a vállalkozásokkal szemben, akik a számvitelből nyerhető információkat megfelelően alkalmazzák. A számvitel ugyanis komoly támaszt nyújthat a cégvezetés részére, és segítheti a növekedést, persze csak akkor, ha a vállalkozás megfelelő információt tud előállítani a rendelkezésére álló adathalmazból, és ki tudja használni az ebben rejlő lehetőségeket.

A számviteli és elemzési tevékenységeket ezért nem minden esetben érdemes a vállalkozáson belül működtetni, a külső könyvelési szolgáltatásnak lehet hozzáadott értéke. 

Ennek főleg az alábbi két oka van:

    • nehéz kialakítani a szakmailag megfelelő csapatot. Ezek a feladatok annyira szerteágazó ismereteket igényelnek, hogy egy ember képtelen ellátni. Ha viszont az egyes területeket megfelelő mélységben ismerő kollégákat alkalmaz a vállalkozás, akkor a létszám lehet túlzott, és feleslegesen költséges
    • a változó gazdasági és jogi környezethez nem könnyű alkalmazkodni. Több vállalkozást kezelő csapat könnyebben talál megoldásokat egyes helyzetek megfelelő kezelésére, és meg tudja keresni az optimális megoldást.

A Laurus Magyarország Kft számviteli és elemzési szolgáltatása nem merül ki csupán könyvelésben és jelentés készítésben. Már a könyvelési munka megkezdése előtt felépítjük azt a struktúrát, amely képes kiszolgálni a vezetői döntések információ igényét. Mert megfelelő információ csak megfelelően kialakított számviteli háttérből nyerhető.  A menedzsment döntésekhez szükséges elemzések és riportok kialakítását követően ehhez az igényhez alakított könyvelési struktúrát alakítunk ki, és a tényleges könyvelési munka csak ezt követően kezdődik.

A könyvelt információkra alapozva rendszeres időközönként riportokat készítünk. A legjobban felépített riport sem ér azonban semmit anélkül, hogy a benne foglaltakat értelmeznénk, és levonnánk a megfelelő következtetéseket. Ezért a jelentések tartalmát elemezzük, és felhívjuk a cégvezetés figyelmét az esetleges negatív folyamatokra, valamint kidolgozunk olyan javaslatokat, melyek a cég működését javíthatják. Az elemzésekkel időben fedezhetők fel azok az esetleges problémák, amelyek a vállalkozás pozícióit veszélyeztethetik, így időben lehet megfelelő intézkedéseket tenni.

A különböző riportok és elemzések persze önmagukban nem elegendőek. Kedvezőtlen (vagy éppen kedvező) folyamatok feltárhatók a segítségükkel, de még nagyobb segítséget jelenthetnek akkor, ha az üzletmenetet megtervezzük, és a tervekhez hasonlítjuk a tény adatokat. A cégvezetés igényei szerint különböző terveket készítünk.

A tervezés és a tény adatok elemzése alkotja azt az egységet, amely biztosítja az üzletmenet teljes kontrollját.

Könyvelőprogramunk olyan funkciókkal is rendelkezik, amelyek cégcsoportok kezelésére vannak kialakítva. Ilyen funkció például az egymás közti kölcsönök kezelése.