Adótervezés

Adót fizetni sajnos muszáj. De nem mindegy hogy mikor és mennyit! Miért fizetne hamarabb, vagy többet a szükségesnél? Folyamatosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét a legális adóalap és adó csökkentési lehetőségekre. Az ugyanis nem tilos, hogy adótervezés címén az adózó keresse azokat a lehetőségeket, amelyek révén az adóterhei csökkenhetnek. Büntetendőnek csak az számít, ha az adócsökkentés a törvényi előírásokat sérti.

Az adótervezés azért nagyon fontos, mert a vállalkozások életében az adófizetési kötelezettség egy jelentős költség, vagy fizetési teher. Igény szerint készítünk általános érvényű vagy az adott vállalkozás sajátosságaihoz igazított speciális adótervet.

Folyamatosan figyeljük partnereink adófolyószámláit. Az adófolyószámlák kezelése azért nagyon fontos, mert az esetlegesen be nem fizetett adó a fizetési határidőtől a befizetés megtörténtéig késedelmi pótlék alapot képez. Minél kisebb a fizetési késedelem, annál kisebb lesz a késedelmi pótlék. De az is előfordulhat, hogy az adófolyószámlán túlfizetés keletkezik, amit vissza lehet igényelni, vagy fel lehet használni az egyik adónem túlfizetését egy másik adónemben fennálló kötelezettség teljesítésére, amivel a vállalkozás pénzügyi helyzete javítható. Adótúlfizetéseinek visszaigénylését lebonyolítjuk, előzetesen természetesen elvégezzük a szükséges ellenőrzéseket, mert a jogosulatlanul benyújtott adó visszaigénylések súlyos bírságokat vonzhatnak.